2017/2018. tanév

Jóváhagyó határozat kézilaba

SFP program kézilabda

Jóváhagyó határozat kosárlabda

SFP program kosárlabda

 

2016-2017. tanév

Jóváhagyó határozat kézilabda

SFP program kézilabda

Jóváhagyó határozat kosárlabda

SFP program kosárlabda

 

2015-2016. tanév

Jóváhagyó határozat kézilabda

SFP program kézilabda

Jóváhagyó határozat kosárlabda

SFP program kosárlabda

„ Ép testben ép lélek”

Intézményünk 2006 tavaszán nyerte el a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) pályázatán a közoktatási típusú sportiskolai módszertani központ címet. Ezzel bekerült egy 54 iskolát összefogó országos lefedettségű sportiskolai rendszerbe. A közoktatási típusú sportiskola olyan közoktatási intézmény, amely a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását a legmagasabb szinten biztosítja. Ebben az intézménytípusban az alapvető feladat a közoktatási (alap) szolgáltatás és a sportutánpótlás-nevelés összehangolása, szoros együttműködésben a sportegyesületekkel. Ennek a feladatának az iskola leginkább akkor tud megfelelni, ha olyan tudásrendszert közvetít, amely segíti a sportoló diákokat a természetben és a társadalomban való eligazodásban, önmaguk megismerésében. Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint a nem sportoló társaik műveltségképe. Ugyanakkor az iskola figyelembe veszi és alkalmazkodik a sportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segíti a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése révén.
A sportiskolai osztályokban a mindennapos testnevelést az 1-4. évfolyamon heti öt tanórában biztosítjuk. A felső tagozatban 5-6-ik évfolyamon a heti testnevelés órák száma 4, a 7-8. évfolyamon 3 óra. Ezeken túl órarendbe iktatott délelőtti és órarenden kívüli délutáni sportági foglalkozások segítségével folyik a tanulók fejlesztése.
Az 1-8. évfolyamon a tanórák száma a következő:

 

1-4.
évfolyam

5-6.
évfolyam

7-8.
évfolyam

Testnevelés óra

5

4

3

Délelőtti sportági edzés

-

2

2

Délutáni sportági edzés

2-4

4

6

Az összes heti sportterhelés versenyekkel együtt (testnevelés órák nélkül)

6

8-10

10-12

Iskolánkban évfolyamonként egy vagy több osztályban a testnevelés tanítása emelt szinten, a sportiskolai kerettanterv előírásai szerint zajlik. Magas szintű oktatással biztosítjuk, hogy a gyermekek a tudatos, tervszerű képességfejlesztő órák segítségével, a megfelelő szintet elérve a harmadik osztály végére sportágat tudjanak választani.
A kisiskolás korú tanulók motorikus próbák segítségével kerülnek kiválasztásra. Ennek alapján kapnak lehetőséget a tantervben meghatározott követelmények elsajátítására, tehetségük kibontakoztatására. A diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelő, de a sporttudományos kutatások alapján a legkorszerűbb ismeretanyagot sajátítják el, lehetőség szerint a legmodernebb módszerek és eszközök segítségével. A sportiskolás tanulók a közismereti tananyag elsajátításában is az említett kerettanterv szerint haladnak.
Az első négy évfolyamon mindennapos testnevelés zajlik az általános mozgáskultúra fejlesztése érdekében. Az 1-5. évfolyamon a diákok úszás-oktatáson, ill. úszó edzéseken vesznek részt. Ebben a képzési szakaszban – néhány sportágtól eltekintve (torna, úszás,) – a gyerekek nagy része még nem választott sportágat, ezért az általános képzés mellett fokozatosan megismerhetik a tanulók az egyes sportágakat. Ötödiktől nyolcadik osztályig és később a középiskolai osztályokban kétféle szervezeti forma lehetséges. Egyrészt különböző sportágakban, egyesületi keretek között sportolhatnak a tanulók. Ehhez délelőtt, az óratervben meghatározott óraszámban biztosítva van az edzésidő. Másrészt az iskola egy vagy több kiválasztott sportágra szakosodva sportági képzést végez, órarendbe iktatva, – első osztálytól kezdve, valamennyi korcsoportban - az iskola alkalmazásában lévő testnevelőkkel és szakedzőkkel. Azon tanulók számára, akik a 8. évfolyam befejezése után is sportképzésben szeretnének részesülni, sportiskolánk a felmenő rendszert a 9-12. valamint a 13. évfolyamon is biztosítani tudja.( Bereczki M. SZKI) Sportiskolánk létesítmény, ill. eszközellátottsága a városban egyedülálló. Kisiskolás korba lépő gyermekeiket kiváló tanítói gárda, valamint jól felkészült, fiatal testnevelők és edzők fogadják.
Minden érdeklődőt szertettel várunk!