Képeink:

 

Erdők hete alsósok

Erdők hete 6. évfolyam

 

 

2017/2018. Tanév

 

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola
6500 Baja, Szent Antal u. 60.
Telefon: 79/322-837, Fax: 79/420-095
www.sugovicaamk.hu, titkarsag@sugovicaamk.hu

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk bemutatásával az Önök előtt álló iskolaválasztásban szeretnénk segítségükre lenni, és megkönnyíteni azon döntésüket, mely meghatározhatja gyermekük jövőjét, boldogulását.

Célunk, hogy a kis elsősök jó kedvvel járjanak iskolába, szeressék tanítóikat és a tanulást. Intézményünkben magas felkészültségű, nagy szakmai és módszertani tudású nevelők segítik az óvodából az iskolába való átmenet lépéseit. Pedagógusaink szeretettel, nagy odafigyeléssel, türelemmel, a szülőkkel együttműködve nevelik, tanítják a gyermekeket. Tanulóink nyugodt, szorongástól mentes légkörben, esztétikus környezetben tanulhatnak.

Az alsó tagozaton a tanítás tantárgycsoportos munkamegosztásban folyik, ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus a délelőtt tanított tananyagot a délutáni napközis foglalkozáson begyakorolja, megerősítse.

Az olvasás tanítása szótagoló módszerrel történik, segítve a helyesírási nehézségek áthidalását. Az órákat sok játékos foglalkozás, drámajáték, mese-, zenehallgatás színesíti. Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel. A lassabban haladókat felzárkóztató óráinkon segítjük, szükség esetén fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus bevonásával.

A szakmai munka mellett rendszeresek a tanulást segítő szabadidős tevékenységek: játékok, sportfoglalkozások, edzések, kirándulások, szakkörök. Nagy hangsúlyt fektetünk ünnepeink, hagyományaink ápolására. Meghitt karácsonyok, izgalmas sportnapok, évenkénti nyári táborok, szüreti bálak, vidám farsangok színesítik tanítványaink életét.

Iskolánk pedagógiai programjában tanulóink számára az alábbi területeken emelt szintű képzést biztosítunk:

Nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a német és horvát nemzetiségi nyelvek tanulására, kultúrájuk, hagyományaik megismerésére nyílik lehetőség. Tanulóink tanórai munkájukon túl nemzetiségi kulturális bemutatókon, versenyeken, pályázatokon vesznek részt. A nyolc tanév során megszerezhető tudás alapja lehet a sikeres nyelvvizsgának.

Idegennyelv-oktatás

A nemzetiségi nyelvek oktatása mellett a kor elvárásainak megfelelően fontosnak tartjuk az

idegen nyelvek oktatását is.

Az angol nyelvet diákjaink első évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják.

 

Sportiskolai képzés

Az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelést szolgálja az első osztálytól induló sporttagozat. Ezekben az osztályokban az 1-4. évfolyamokon a testnevelési órák száma heti 6 tanóra, ebből 1 úszás. A képzés iskolaotthonos rendszerben zajlik, ahol a tanulók órái és sportfoglalkozásai a délelőtti és délutáni időszakra arányosan vannak elosztva. Alsó tagozaton a gyermekek még nem választanak a sportágak közül, - a testnevelés órák keretén belül ismerkednek azokkal (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, cselgáncs, stb.) - majd az 5. évfolyamtól kezdve a testnevelés órákon túl sportági képzésben is részesülnek. A sportiskolai osztályokban is lehetőség van nyelvtanulásra.

A 2018/2019-es tanévben a Szent Antal utcai épületben induló sportiskolai osztály tanítói Nagypál Ágnes és Bednárikné Schwarcz Rita lesznek. Az ide iratkozó tanulók számára az iskolaotthonos forma kiváló feltételeket biztosít a nevelési–oktatási és a sportiskolai feladatok megvalósításához.

A Szent Antal utcai épületben egy nemzetiségi/idegen nyelvi osztályt is indítunk Szilaskiné Szentiványi Katalin és Barta Judit tanítók vezetésével. Az itt tanuló gyerekek számára a délutáni napközi biztosít ideális lehetőséget a másnapi felkészülésre.

 

Vöröskereszt téri épületben

nemzetiségi/idegen nyelvi osztályba várják a beiratkozókat

Halmosné Morvai Éva és Heincz Gabriella tanítónők.

 

Ezen épületünkben ideálisak a körülmények: a nyelvi terem, a digitális táblával rendelkező tantermek,

a könyvtár, a tornaszoba, az ebédlő, az új játékokkal felszerelt tágas udvar, kellemes, otthonos

feltételeket biztosít az ott tanuló alsó tagozatos tanulók számára.

Az elsős tanulók beilleszkedését megkönnyíti a családias légkör, az életkoruknak megfelelő környezet.

A tanórai munka során nagy hangsúlyt kap a képességek, készségek megalapozása.

 

 

A Malom utcai épületben induló osztályba Schveitzer Jánosné és Antal Zsolt tanítók várják a

beiratkozó gyerekeket.

Az itt tanuló osztályok alacsonyabb létszáma lehetőséget ad a gyermeki személyiség alaposabb megismerésére. Családias légkörű, barátságos környezetben telnek mindennapjaik. Ebben az épületben is kiemelt helyen szerepel az egyéni képességek fejlesztése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Minden gyerek számára van lehetőség sikerélményt szerezni azon a területen, amelyben tehetséges. Erre jó lehetőséget biztosít a néptánc tagozat is.

Bevezettük a tanulói laptop-programot, ez a digitális kultúrára alapozó program, ahol minden gyermek laptopot kap a kezébe az ismeretszerzés, az önálló kutatómunka és a tanulás segítése érdekében.

Az iskola életéről, programjairól részletesen tájékozódhatnak internetes elérhetőségeinken:

Iskolánk épületei rendelkeznek jól felszerelt számítástechnikai szaktantermekkel, amelyek egyrészt az informatikai eszközökkel való ismerkedést biztosítják minden tanuló számára, másrészt megteremtik az elektronikus tananyag oktatásának és új módszerek alkalmazásának feltételeit.

Kívánjuk, hogy találják meg kínálatunkból a legmegfelelőbbet, ahol a tanulás és az ismeretszerzés öröm lesz gyermekük számára!

Kedves Szülők!

Leendő első osztályosainknak és a kedves szülőknek nyílt tanítási napokat és játékos foglalkozásokat szervezünk, ahol személyes találkozások alkalmával megismerhetik a tanítókat és iskolánkat.

Szent Antal utcai épület

            Játékos délelőtt ovisoknak             2018. március 14. 1000

            Családi délelőtt az iskolában          2018. április 7.      1000

Vöröskereszt téri épület

            Macihívogató, digitális mézgyűjtés 2018. február 1.    1700

            Mesedélelőtt                                   2018. március 23. 1000

A nyílt napok időpontja

            Szent Antal utca                             2018. március 7-8. (szerda-csütörtök)

            Vöröskereszt tér                             2018. március 5-6. (hétfő-kedd)

            Malom utca:                                   2018. március 6-7. (kedd-szerda)

Szülői értekezletek időpontjai

            Szent Antal utca                             2018. március 8. (csütörtök) 1700

            Vöröskereszt tér                             2018. március 6. (kedd) 1700

            Malom utca:                                   2018. március 7. (szerda) 1700

 

A sportiskolai osztályokba való jelentkezést alkalmassági vizsga előzi meg.

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2018. március 26. hétfő 900 vagy április 5. csütörtök 900

Helye: Szent Antal utcai épület sportcsarnoka

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Erős János

intézményvezető

és a nevelőtestület

 

 Október 4-én Szent Antal utcai épületünk alsó tagozatos diákjai az Erdők hete programsorozat keretében kirándulni voltak Pörbölyön a Gemenci erdőben. Megismerkedtünk az ártéri erdő élővilágával, az itt élő állatok életével, szokásaival, a Sárköz népművészetével.Kísérőink kiváló felkészültségének köszönhetően a gyerekek természettudományos ismeretei jelentősen gazdagodtak, a hallottak segítik a környezettudatos gondolkodásuk  kialakulását. Nagy türelemmel, gyerekszeretettel foglalkoztak velünk! Az időjárás is segítségünkre volt, így a bágyadt, langyos , őszi napsütésben nagyon kellemes napot töltöttünk a természetben. A gyerekek szerint: “ Jobb volt, mint az iskolában!”

Színházi délután
A Szent Antal utcai alsósok új élményekkel gazdagodtak csütörtök (szept.21.) délután.
 A szegedi Mandula Színház társulata örvendeztette meg előadásával a legkisebbeket.
A zenés, humoros előadáson nagyon jól szórakoztak a gyerekek!
Tanulóink már nagyon várják a következő előadást!

 

Testnevelés csoportbesorolás
(teljes felmentésre, könnyített-, gyógytornára, gyógyúszásra)
2017. szeptember 07-én 745-től
az iskolaorvosi rendelőben, melynek címe:
SZENT ANTAL UTCA 60.

Az érintett tanulók, KÉREM, hozzák MAGUKKAL HÁZIORVOSI-, vagy szakorvosi javaslatukat!

Köszönettel: Dr. matán eszter iskolaorvos
                          Zsadányi Henrietta iskolavédőnő

Elsősök fogadása: augusztus 31. 17. óra

1.a Szent Antal utca

1.b és 1.c Vöröskereszt tér

Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. 8 órakor lesz megtartva

Ezen a napon, az alsósoknak négy órája, az 5-6. évfolyamnak öt órája, a 7-8. évfolyamnak 6 órája lesz.

Tankönyvosztás szeptember 1., első tanítási napon

Menza befizetése: szeptember 12. 7.00-16.00

Kedves Szülők, a menza befizetésére, minden hónap második keddjén, reggel 7 órától, délután 4 óráig lesz alkalom. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezentúl, csak 1 nap áll rendelkézsre a fizetés teljesítésére!!!!!

 

 

 

 

Kattints a logora, hogy lásd a többit :)

Fotó verseny eredményei:

5-6.évfolyam

1. hely Keszeity Dávid 5.c

2. hely Kertész Panna 5.a

3. hely Farkas Iringó 6.b

LIKE verseny győztese: Horváth Lara 5.c

7-8. évfolyam

1. hely Szeibert Petra 7.a

2. hely dobi Réka 8.b

3. hely Kovács Nikolett 8.c

LIKE verseny győztese: Járosi Lajos 7.c

 

JÁTSZÓTÉR AVATÁS

Iskolánk Vöröskereszt téri épületében 2017. április 6-án új játszótér átadására került sor. A beruházás a Tankerület támogatásával, mintegy 2millió Ft értékben valósult meg. 
Az ünnepélyes átadáson meghívott vendégként jelen volt Sárosi Magdolna, Tankerületi Igazgató Asszony és Erős János, iskolánk igazgatója. A Vöröskereszt téri tanítók nevében Pálinkásné Berger Anikó mondott köszöntőt, melyben kiemelte, hogy mennyire nagy örömöt jelent és mennyire fontos az új játszótér az alsós tanulók életében. Majd külön köszönetet mondott Sárosi Magdolnának az anyagi támogatásért, valamint Scmidt Péternek és Bencsik Tibornak a munkálatok során nyújtott segítségéért. Ezután Schmízné Molnár Hella tanítványai, a 4. b osztályosok vidám, játszótéri műsora következett. A programot Hilcz Erika ugrókötél csoportja zárta.

Kattintson a képre a továbbiakért!

 

„Kedves Szülők!

A sportiskolai osztályunkba a felvételi ponthatár: 22 pont”

 

 

A Városi Véradó OSZTÁLYVERSENY-T a bajai oktatási intézmények tanulói, családtagjai, pedagógusai számára hirdette ki Baja Város Önkormányzata. 
A versenyben résztvevők 2016. október 1. és 2017. január 31. között jelentkezhettek véradásra valamely iskolai osztály nevében. A diákokra hárult a feladat, hogy ösztönözzék, mozgósítsák rokonaikat, családtagjaikat, ismerőseiket. A legtöbb véradót felmutató osztály értékes jutalomban részesült. A hívó szóra csak jöttek a véradók, bátor anyukák, apukák, tanító nénik, rokonok. Akiket csak meg tudtak "fűzni", adták vérüket a cél érdekében. Együtt érkeztek családtagok, barátok, munkatársak, szomszédok, ismeretlenek… Jöttek a többszörös véradók és voltak, akik először jelentkeztek véradásra.
Az már csak duplán jó érzés, hogy a nyeremény mellett jót is tehettek.
Az átadó ünnepségen elmondták, hogy aki vért ad, 3 ember gyógyulásához járul hozzá. A vér, vérkészítmények semmi mással nem pótolható gyógyszerek. A kórházakban szükség van a vérre a műtétekhez. A véradás előnyökkel jár a véradó számára is, mert átesik olyan szűrővizsgálatokon, amelyeket nem végeznek rutinszerűen még betegeken sem.
A verseny lezárására és díjkiosztójára március 13-án, hétfőn délelőtt várta az érintetteket a városháza dísztermébe Csubákné Besesek Andrea. A legtöbb hozzátartozót mozgósító csapatok anyagi támogatást kaptak, amelyet osztálykirándulásra fordíthatnak. A legtöbb véradót a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola 2.c osztálya delegálta, így ők végeztek az élen, és 55 ezer forintos jutalomnak örvendhettek.
Köszönik a segítséget mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett: lelkesített, szervezett, szorított a győzelemért, szurkolt.

 

Kedves Sugovicások!

Nevezni a következő feltételekkel lehet!

A versenyen csak saját tanulóink indulhatnak!

2017.III.15-től (szerda) 2017.IV:2-ig (24 h)(vasárnap)töltsetek fel az iskola facebook oldalára egy általatok készített fotót(saját munka) a plakáton feltüntetett témában!(Az én Bajám)

1 tanuló csak 1 képpel nevezhet,amelyen feltünteti a saját nevét,osztályát illetve a kép címét!

A közönségszavazatok alapján lesz + 1 díjazott!
Tehát LIKE-okra fel!

Aki valamelyik feltételnek nem tesz eleget,az automatikusan kizárja magát a versenyből.

Az eredményhirdetés a Digitális Témahét zárónapján 2017.IV.7-én (péntek)12 h köröl lesz az iskola aulájában !

Jó fotózást!
Jó versenyzést kívánok!

Noémi néni

 

 

Vöröskereszt téri diákok honlapja

 

 

Digitális Kincsvadászat a Vöröskereszt téren
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

2017. január 31-én 16 óra 30-kor, szeretettel várunk minden leendő elsőosztályos kisgyermeket szüleivel, iskolánk Vöröskereszt téri épületében, egy kis mókás kincsvadászatra!
Izgalmas játékok, digitális feladatok, igazi kincskeresés vár az iskolába készülő óvodásokra. Természetesen a jutalom aranytallérok sem maradnak el!
A kincses szigetekre való utazás közben a gyerekek és szüleik megismerkedhetnek iskolánk épületével és az itt folyó munkával.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Leendő elsős tanító nénik 

Az osztályommal egy országos  rajzpályázaton  veszünk részt.  Az 100-ban már bent vagyunk. Most már az győz  aki a legtöbb „lajk”-ot  gyűjti . Kérek mindenkitől, - hogy nyerhessünk a gyerekek részére pénzt (százezer Ft) az osztálykirándulásra – a „tetszik”-re egy kattintást. Az alábbi címre kattintva türelmesen várjátok ki még az az egy rajz megérkezik,ami a mi munkánk. (61.rajz) Az osztályom nevében köszönöm!  

Rabné Vali

https://www.facebook.com/osztalykirandulas/photos/a.1649622325063512.1073741826.271423832883375/1649624731729938/?type=3&theater

 

Német mesemondó verseny

1-2. évfolyam

I. hely Szabó Botond

II. hely Kis Krisztina

III. hely Szalai Dorka

3-4. évfolyam

I. hely Szekeres Linda

II. hely Béla Miklós

III. hely Füstös Lili

Iskolánk tanulói nagyon szépen szerepeltek a városi, területi mesemondó versenyen.

1-2. osztály:

I. helyezett: Bay Jázmin 2. b , felkészítő tanára: Pálinkásné Berger Anikó

III.helyezett: Szabó Botond 2.a , felkészítő tanára: Gyiránné Mayer Ildikó

3-4. osztály

I. helyezett: Bednárik Hanna 3.b , felkészítő tanára: Szlavikovics Ferencné

III. helyezett: Forrás Kinga 4.a , felkészítő tanára: Marancsikné Takács Margit

A gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Október 20-án volt a "Jövőd a tét" c. rajzpályázat eredményhirdetése.

Büszkék vagyunk diákjainkra:

1. hely: Dobi Réka

2. hely: Vass Dóra Kata

külön díj : Paszterkó Milán

FIGYELEM!!!!! Az étkezések befizetése módosul: a befizetések első napján 7.30-12.00 ig, a második napján 12.30-16.00 -ig lehet befizetni a Szent Antal utca 60. szám alatt

Az elsősök fogadása augusztus 30. (kedd) 17.00 óra.
1.a          Szent Antal u.
1.b         Szent Antal u.
1.c          Vöröskereszt tér

Tanévnyitó ünnepély: 2016. szeptember 1. 8.00 óra Szent Antal utca

Testnevelési csoportbesorolás
(teljes felmentésre, könnyített-, gyógytornára, gyógyúszásra)
2016.szeptember 8-án 800-tól
az iskolaorvosi rendelőben, melynek címe:
SZENT ANTAL UTCA 60.

Az érintett tanulók  KÉREM, hozzák MAGUKKAL HÁZIORVOSI-, vagy szakorvosi javaslatukat!

Köszönettel: Dr. Matán Eszter iskolaorvos
                          Zsadányi Henrietta iskolavédőnő

Tankönyvosztási tájékoztató

Tankönyvosztás az első tanítási napon lesz.
Azok a tanulók, akik fizetnek a tankönyvekért, a tankönyvekkel együtt kapják meg a tankönyvek árát tartalmazó csekket. Fizetési határidő: szeptember 15.
A  szuloifelulet.kello.hu weboldalon lehetőség van elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés).
Iskolakezdési utalvánnyal is lehet fizetni a bajai 1. számú Postán. A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

1-4.-ik osztályosok ingyenesen kapják meg tankönyveiket.

5-8. osztályosok közül ingyenesen kapják a tankönyveket a következő tanulók:

normatív kedvezményre jogosult, aki:

igazolás

a tartósan beteg tanuló

emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás vagy szakorvosi igazolás

a sajátos nevelési igényű tanuló

a szakértői bizottság szakvéleménye

a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló

családi pótlék folyósításáról szóló igazolása

a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló

a települési önkormányzat erről szóló határozata

Minden jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak. 
Az igazolásokat az első tanítási napon hozzák magukkal!
Amennyiben a nyáron megváltozott gyermeke fizetési státusza, (ingyenes lett  vagy megszűnt a normatív kedvezmény igénylésének lehetősége) szept. 7-ig jelezze a tankönyvfelelősnek!

Marancsikné Takács Margit
tankönyvfelelős
4.a osztály

Egy szép tavaszi napon az 1. c osztályba meglepetés vendégek érkeztek.

 A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY bajai csoportja szórakoztatta a gyerekeket. Megismertették a diákokkal a segítő kutyusok tevékenységét, beszéltek a felelős állattartásról. Megtanították, hogyan viselkedjenek helyesen a kutyákkal. Köszönjük szépen Valinak, Mariannak és Móninak, hogy elhozták négylábú kedvenceiket: Pitykét, Candy-t és Bercit. A látogatás fotóival szeretnénk kedvet csinálni ahhoz,hogy mások is megismerjék a kutyás terápia szépségeit.

www.kutyavalegymosolyért.hu
www.facebook.com/kutyasterapiakecskemet
+36-70/251-70-22

 

 

 

„Alma Mater 110” Alapítvány

számlaszám: 10402513-25112627-00000000

adószám: 19048789-1-03

Sugovica DSE

6500 Baja, Szent Antal u. 60.

OTP Bank 11732033-20002884-00000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák

időpontjai a 2017-2018 tanévben:

időpont: csak fogadó óra, illetve csak szülői értekezlet: 17.00

fogadó óra és szülői értekezlet: 17.00 fogadó óra, 18.00 szülői

 

április 24: fogadó+szülői vöröskesreszt tér

április 25: fogadó+szülői Szent Antal utca

április 26 : fogadó+szülői Szent Antal utca alsó, Kiscsávoly

 

 

 

Csengetési rend

 

Étkezés befizetés:

Minden hónap második hét keddjén 7.00 tól 16.00 ig

Minden menzás tanuló étkezését, függetlenül attól,

hogy melyik épületünkben veszi azt igénybe, a

Szent Antal utcában kell befizetni!!!.

Aki ebben az időpontban nem fizeti be az étkezést,

akkor a Polgármesteri Hivatal pénztárában,

nyitva tartási időben rendezheti elmaradását!

 

Térítési díjak 2015. január 1-től

 Normál étkezésnél:

Tízórai: 100,- Ft

Ebéd: 320,- Ft

Uzsonna: 100,- Ft

 Diétás étkezésnél:

Tízórai: 110,- Ft

Ebéd: 380- Ft

Uzsonna: 110,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
Free Hit Counter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 
   
 
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

           
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAKÁCIÓ!!!!