Osztályok   Pedagógusok Dolgozók Események, rendezvények
Étkezés Beiratkozás Tanórán kívüli foglakozások Eredmények  

Elérhetőségeink, telephelyeink

Étkezés befizetés:

Az étkezési díjak befizetése csak a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetséges az adott hónap 20. napjáig, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 8 – 12 h, 13 – 15 h

Szerda: 8 – 12 h, 13 – 14.30 h

Péntek: 8 – 12 h

A fentieken kívül még átutalással és csoportos beszedési megbízással fizethetnek.

Az étkezés lemondása :

a baja.e-menza.hu internetes felületen lehetséges.

A tanulók étkeztetése ügyében Schaffer Erikát kereshetik a

06 20/334-4097-es mobilszámon.

Étkezési térítési díjak

 

 

 

2018/2019. tanév

..................................................................................

..................................................................................

Sportiskola Jóváhagyási határozat

Sporiksola Sportfejlesztési program

...................................................................................

Cukorbeteg gyermek az iskolában....

MEGHÍVÓ

..................................................................................

MEGHÍVÓ A Bajai Család és Karrierpont

Szülőnek lenni rendezvényére

...................................................................................

2018. november 14-én, szerdán 18 órától pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
Meghívott vendég: Nádasné Svraka Zita
Szeretettel várjuk a 7. és 8. évfolyamos tanulók szüleit.
Helyszín: Baja, Szent Antal utca 60. Aula

...................................................................................

Határtalanul Kárpátalján...

 

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk bemutatásával az Önök előtt álló iskolaválasztásban szeretnénk segítségükre lenni, és megkönnyíteni azon döntésüket, mely meghatározhatja gyermekük jövőjét, boldogulását.

Célunk, hogy a kis elsősök jó kedvvel járjanak iskolába, szeressék tanítóikat és a tanulást. Intézményünkben magas felkészültségű, nagy szakmai és módszertani tudású nevelők segítik az óvodából az iskolába való átmenet lépéseit. Pedagógusaink szeretettel, nagy odafigyeléssel, türelemmel, a szülőkkel együttműködve nevelik, tanítják a gyermekeket. Tanulóink nyugodt, szorongástól mentes légkörben, esztétikus környezetben tanulhatnak.

Az alsó tagozaton a tanítás tantárgycsoportos munkamegosztásban folyik, ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus a délelőtt tanított tananyagot a délutáni napközis foglalkozáson begyakorolja, megerősítse.

Az olvasás tanítása szótagoló módszerrel történik, segítve a helyesírási nehézségek áthidalását. Az órákat sok játékos foglalkozás, drámajáték, mese-, zenehallgatás színesíti. Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel. A lassabban haladókat felzárkóztató óráinkon segítjük, szükség esetén fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus bevonásával.

A szakmai munka mellett rendszeresek a tanulást segítő szabadidős tevékenységek: játékok, sportfoglalkozások, edzések, kirándulások, szakkörök. Nagy hangsúlyt fektetünk ünnepeink, hagyományaink ápolására. Meghitt karácsonyok, izgalmas sportnapok, évenkénti nyári táborok, szüreti bálak, vidám farsangok színesítik tanítványaink életét.

Iskolánk pedagógiai programjában tanulóink számára az alábbi területeken emelt szintű képzést biztosítunk:

Nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a német és horvát nemzetiségi nyelvek tanulására, kultúrájuk, hagyományaik megismerésére nyílik lehetőség. Tanulóink tanórai munkájukon túl nemzetiségi kulturális bemutatókon, versenyeken, pályázatokon vesznek részt. A nyolc tanév során megszerezhető tudás alapja lehet a sikeres nyelvvizsgának.

 

Idegennyelv-oktatás

A nemzetiségi nyelvek oktatása mellett a kor elvárásainak megfelelően fontosnak tartjuk az

idegen nyelvek oktatását is.

Az angol nyelvet diákjaink első évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják.

 

Sportiskolai képzés

Az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelést szolgálja az első osztálytól induló sporttagozat. Ezekben az osztályokban az 1-4. évfolyamokon a testnevelési órák száma heti 6 tanóra, ebből 1 úszás. A képzés iskolaotthonos rendszerben zajlik, ahol a tanulók órái és sportfoglalkozásai a délelőtti és délutáni időszakra arányosan vannak elosztva. Alsó tagozaton a gyermekek még nem választanak a sportágak közül, - a testnevelés órák keretén belül ismerkednek azokkal (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, cselgáncs, stb.) - majd az 5. évfolyamtól kezdve a testnevelés órákon túl sportági képzésben is részesülnek. A sportiskolai osztályokban is lehetőség van nyelvtanulásra.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák

időpontjai a 2018-2019 tanévben:

időpont:

csak fogadó óra, illetve csak szülői értekezlet: 17.00

fogadó óra és szülői értekezlet: 17.00 fogadó óra, 18.00 szülői

 

 

Csengetési rend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
Free Hit Counter