Képeink:
 

 

 

Erdők hete alsósok

Erdők hete 6. évfolyam

4.b élete képekben :)

 

 

2018/2019. tanév

Határtalanul Kárpátalján...

Tisztelt Szülők!

Elnézésüket kérjük, az iskola webszervere rajtunk kívül álló okok miatt nem üzemelt.

A mai napon, augusztus 30-án 17.00 kor tartjuk az első osztályosok fogadását.

Szeptember 3-án, hétfőn, az első tanítási napon reggel 8 órakor lesz a tanévnyitó ünnepély. Az 5-6. osztályosoknak az 5., a 7-8. osztályosoknak a 6. óra után ér véget a tanítás.

Sikeres tanévkezdést és tanévet kívánunk midenkinek!

 

2017/2018. Tanév

Tisztelt leendő első osztályos tanulók szüleinek!

A 2018/2019 - es tanévet a sportiskolai osztályon kívül, a Szent Antal utcai és a Vöröskereszt téri épületben is 1-1 osztállyal kezdjük, a beiratkozáskor leadott igényeiknek megfelelően.

Köszönjük, hogy iskolánkat választották.

Tisztelettel: Erős János (igazgató)

Tisztelt Szülők!

Az áprilisi beiratkozás alapján a leendő

1.b osztály várható létszáma 26 fő,

1.c osztály várható létszáma 25 fő .

Tisztelettel: Erős János ( igazgató )

 

Júniusi eseményeink:

Szent Antal nap: június 8.

 

Osztályozó értekezlet : június 11

Ballagás: június 15, 18 óra

Tanévzáró ünnepély : június 20, 18 óra

Kedves Szülők!

A sportiskolai osztályba való felvételhez szükséges minimális pontszám 22.

 

Erős János pályázata a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Közlemény a beiratkozásról a 2018/2019 tanévre

"Pénz7"

Iskolánkban március 5-én kezdetét vette a "Pénz7". Hétfőn a 8. évfolyam érdekes foglalkozáson vett részt, melyet Rozumberski Zsuzsa, pénzügyi előadó vezetett.

Küldetésünk a pénz világában: "Okosan a hitelekről"

(Kattints a képre... )

A Sugovica Sportiskolai Általános Iskola "Pénz7"témahetének zárásaként március 8-án iskolánk rendezte meg a városi matematikaversenyt, "A pénz világa" témakörben. A versenyen a város iskolából 51 tanuló mérte össze tudását.

(Kattints a képre )

 Intézményvezetői pályázat 

 

 

Nyílt napok a Szent Antal utcai épületben .....

Nyílt napok a Vöröskereszt téri épületben .....

Nyílt napok a Malom utcai épületben ..........

 

 

 

 

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola
6500 Baja, Szent Antal u. 60.
Telefon: 79/322-837, Fax: 79/420-095
www.sugovicaamk.hu, titkarsag@sugovicaamk.hu

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk bemutatásával az Önök előtt álló iskolaválasztásban szeretnénk segítségükre lenni, és megkönnyíteni azon döntésüket, mely meghatározhatja gyermekük jövőjét, boldogulását.

Célunk, hogy a kis elsősök jó kedvvel járjanak iskolába, szeressék tanítóikat és a tanulást. Intézményünkben magas felkészültségű, nagy szakmai és módszertani tudású nevelők segítik az óvodából az iskolába való átmenet lépéseit. Pedagógusaink szeretettel, nagy odafigyeléssel, türelemmel, a szülőkkel együttműködve nevelik, tanítják a gyermekeket. Tanulóink nyugodt, szorongástól mentes légkörben, esztétikus környezetben tanulhatnak.

Az alsó tagozaton a tanítás tantárgycsoportos munkamegosztásban folyik, ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus a délelőtt tanított tananyagot a délutáni napközis foglalkozáson begyakorolja, megerősítse.

Az olvasás tanítása szótagoló módszerrel történik, segítve a helyesírási nehézségek áthidalását. Az órákat sok játékos foglalkozás, drámajáték, mese-, zenehallgatás színesíti. Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel. A lassabban haladókat felzárkóztató óráinkon segítjük, szükség esetén fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus bevonásával.

A szakmai munka mellett rendszeresek a tanulást segítő szabadidős tevékenységek: játékok, sportfoglalkozások, edzések, kirándulások, szakkörök. Nagy hangsúlyt fektetünk ünnepeink, hagyományaink ápolására. Meghitt karácsonyok, izgalmas sportnapok, évenkénti nyári táborok, szüreti bálak, vidám farsangok színesítik tanítványaink életét.

Iskolánk pedagógiai programjában tanulóink számára az alábbi területeken emelt szintű képzést biztosítunk:

Nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a német és horvát nemzetiségi nyelvek tanulására, kultúrájuk, hagyományaik megismerésére nyílik lehetőség. Tanulóink tanórai munkájukon túl nemzetiségi kulturális bemutatókon, versenyeken, pályázatokon vesznek részt. A nyolc tanév során megszerezhető tudás alapja lehet a sikeres nyelvvizsgának.

Idegennyelv-oktatás

A nemzetiségi nyelvek oktatása mellett a kor elvárásainak megfelelően fontosnak tartjuk az

idegen nyelvek oktatását is.

Az angol nyelvet diákjaink első évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják.

 

Sportiskolai képzés

Az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelést szolgálja az első osztálytól induló sporttagozat. Ezekben az osztályokban az 1-4. évfolyamokon a testnevelési órák száma heti 6 tanóra, ebből 1 úszás. A képzés iskolaotthonos rendszerben zajlik, ahol a tanulók órái és sportfoglalkozásai a délelőtti és délutáni időszakra arányosan vannak elosztva. Alsó tagozaton a gyermekek még nem választanak a sportágak közül, - a testnevelés órák keretén belül ismerkednek azokkal (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, cselgáncs, stb.) - majd az 5. évfolyamtól kezdve a testnevelés órákon túl sportági képzésben is részesülnek. A sportiskolai osztályokban is lehetőség van nyelvtanulásra.

A 2018/2019-es tanévben a Szent Antal utcai épületben induló sportiskolai osztály tanítói Nagypál Ágnes és Bednárikné Schwarcz Rita lesznek. Az ide iratkozó tanulók számára az iskolaotthonos forma kiváló feltételeket biztosít a nevelési–oktatási és a sportiskolai feladatok megvalósításához.

A Szent Antal utcai épületben egy nemzetiségi/idegen nyelvi osztályt is indítunk Szilaskiné Szentiványi Katalin és Barta Judit tanítók vezetésével. Az itt tanuló gyerekek számára a délutáni napközi biztosít ideális lehetőséget a másnapi felkészülésre.

 

Vöröskereszt téri épületben

nemzetiségi/idegen nyelvi osztályba várják a beiratkozókat

Halmosné Morvai Éva és Heincz Gabriella tanítónők.

 

Ezen épületünkben ideálisak a körülmények: a nyelvi terem, a digitális táblával rendelkező tantermek,

a könyvtár, a tornaszoba, az ebédlő, az új játékokkal felszerelt tágas udvar, kellemes, otthonos

feltételeket biztosít az ott tanuló alsó tagozatos tanulók számára.

Az elsős tanulók beilleszkedését megkönnyíti a családias légkör, az életkoruknak megfelelő környezet.

A tanórai munka során nagy hangsúlyt kap a képességek, készségek megalapozása.

 

 

A Malom utcai épületben induló osztályba Schveitzer Jánosné és Antal Zsolt tanítók várják a

beiratkozó gyerekeket.

Az itt tanuló osztályok alacsonyabb létszáma lehetőséget ad a gyermeki személyiség alaposabb megismerésére. Családias légkörű, barátságos környezetben telnek mindennapjaik. Ebben az épületben is kiemelt helyen szerepel az egyéni képességek fejlesztése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Minden gyerek számára van lehetőség sikerélményt szerezni azon a területen, amelyben tehetséges. Erre jó lehetőséget biztosít a néptánc tagozat is.

Bevezettük a tanulói laptop-programot, ez a digitális kultúrára alapozó program, ahol minden gyermek laptopot kap a kezébe az ismeretszerzés, az önálló kutatómunka és a tanulás segítése érdekében.

Az iskola életéről, programjairól részletesen tájékozódhatnak internetes elérhetőségeinken:

Iskolánk épületei rendelkeznek jól felszerelt számítástechnikai szaktantermekkel, amelyek egyrészt az informatikai eszközökkel való ismerkedést biztosítják minden tanuló számára, másrészt megteremtik az elektronikus tananyag oktatásának és új módszerek alkalmazásának feltételeit.

Kívánjuk, hogy találják meg kínálatunkból a legmegfelelőbbet, ahol a tanulás és az ismeretszerzés öröm lesz gyermekük számára!

Kedves Szülők!

Leendő első osztályosainknak és a kedves szülőknek nyílt tanítási napokat és játékos foglalkozásokat szervezünk, ahol személyes találkozások alkalmával megismerhetik a tanítókat és iskolánkat.

Szent Antal utcai épület

            Játékos délelőtt ovisoknak             2018. március 14. 1000

            Családi délelőtt az iskolában          2018. április 7.      1000

Vöröskereszt téri épület

            Macihívogató, digitális mézgyűjtés 2018. február 1.    1700

            Mesedélelőtt                                   2018. március 23. 1000

A nyílt napok időpontja

            Szent Antal utca                             2018. március 7-8. (szerda-csütörtök)

            Vöröskereszt tér                             2018. március 5-6. (hétfő-kedd)

            Malom utca:                                   2018. március 6-7. (kedd-szerda)

Szülői értekezletek időpontjai

            Szent Antal utca                             2018. március 8. (csütörtök) 1700

            Vöröskereszt tér                             2018. március 6. (kedd) 1700

            Malom utca:                                   2018. március 7. (szerda) 1700

 

A sportiskolai osztályokba való jelentkezést alkalmassági vizsga előzi meg.

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2018. március 26. hétfő 900 vagy április 5. csütörtök 900

Helye: Szent Antal utcai épület sportcsarnoka

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Erős János

intézményvezető

és a nevelőtestület

 

 Október 4-én Szent Antal utcai épületünk alsó tagozatos diákjai az Erdők hete programsorozat keretében kirándulni voltak Pörbölyön a Gemenci erdőben. Megismerkedtünk az ártéri erdő élővilágával, az itt élő állatok életével, szokásaival, a Sárköz népművészetével.Kísérőink kiváló felkészültségének köszönhetően a gyerekek természettudományos ismeretei jelentősen gazdagodtak, a hallottak segítik a környezettudatos gondolkodásuk  kialakulását. Nagy türelemmel, gyerekszeretettel foglalkoztak velünk! Az időjárás is segítségünkre volt, így a bágyadt, langyos , őszi napsütésben nagyon kellemes napot töltöttünk a természetben. A gyerekek szerint: “ Jobb volt, mint az iskolában!”

Színházi délután
A Szent Antal utcai alsósok új élményekkel gazdagodtak csütörtök (szept.21.) délután.
 A szegedi Mandula Színház társulata örvendeztette meg előadásával a legkisebbeket.
A zenés, humoros előadáson nagyon jól szórakoztak a gyerekek!
Tanulóink már nagyon várják a következő előadást!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák

időpontjai a 2017-2018 tanévben:

időpont: csak fogadó óra, illetve csak szülői értekezlet: 17.00

fogadó óra és szülői értekezlet: 17.00 fogadó óra, 18.00 szülői

 

április 24: fogadó+szülői vöröskesreszt tér

április 24: fogadó+szülői Szent Antal utca

április 26 : fogadó+szülői Szent Antal utca alsó, Kiscsávoly

 

 

 

Csengetési rend

 

Étkezés befizetés:

Minden hónap második hét keddjén 7.00 tól 16.00 ig

Minden menzás tanuló étkezését, függetlenül attól,

hogy melyik épületünkben veszi azt igénybe, a

Szent Antal utcában kell befizetni!!!.

Aki ebben az időpontban nem fizeti be az étkezést,

akkor a Polgármesteri Hivatal pénztárában,

nyitva tartási időben rendezheti elmaradását!

 

Térítési díjak 2015. január 1-től

 Normál étkezésnél:

Tízórai: 100,- Ft

Ebéd: 320,- Ft

Uzsonna: 100,- Ft

 Diétás étkezésnél:

Tízórai: 110,- Ft

Ebéd: 380- Ft

Uzsonna: 110,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
Free Hit Counter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 
   
 
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

           
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAKÁCIÓ!!!!