Osztályok   Pedagógusok Dolgozók Események, rendezvények
Étkezés Beiratkozás Tanórán kívüli foglakozások Eredmények  

Elérhetőségeink, telephelyeink

Étkezés befizetés:

Az étkezési díjak befizetése csak a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetséges az adott hónap 20. napjáig, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 8 – 12 h, 13 – 15 h

Szerda: 8 – 12 h, 13 – 14.30 h

Péntek: 8 – 12 h

A fentieken kívül még átutalással és csoportos beszedési megbízással fizethetnek.

Az étkezés lemondása :

a baja.e-menza.hu internetes felületen lehetséges.

A tanulók étkeztetése ügyében Schaffer Erikát kereshetik a

06 20/334-4097-es mobilszámon.

Étkezési térítési díjak

Nagycsaládos nyilatkozat 

 

 

2018/2019. tanév

e-kréta hozzáférés

..................................................................................

ALMA MATER ,,110" ALAPÍTVÁNY adószáma: 19048789-1-03

Kérjük, támogassa adója 1%-val iskolánk alapítványát,ami tanulóink versenyeit, kirándulásait, szabadidős tevékenységeit segíti!
Köszönettel:

                                                      Kardosné Szűcs Katalin
                                                      alapítvány elnöke

..................................................................................

..................................................................................

TESTNEVELÉSI CSOPORTBESOROLÁS

(teljes felmentésre, könnyített-, gyógytornára, gyógyúszásra)
2019 MÁJUS 09-ÉN 7 45 -TŐL
az iskolaorvosi rendelőben, melynek címe:

SZENT ANTAL UTCA 60.

AZ ÉRINTETT TANULÓK KÉREM, HOZZÁK MAGUKKAL HÁZIORVOSI-,VAGY SZAKORVOSI JAVASLATUKAT!

KÖSZÖNETTEL: DR. MATÁN ESZTER ISKOLAORVOS
ZSADÁNYI HENRIETTA ISKOLAVÉDŐNŐ

..................................................................................

Tisztelt Szülők!

 A sportiskolai beiratkozáshoz a fiúk esetén 34 pont a lányok esetén 27 pont szükséges.

 Tisztelettel:

 Erős János

igazgató

..................................................................................

Játékos sportdélelőtt a Sugovicában

Óvodásoktól volt hangos március 20-án a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Szent Antal utcai tornacsarnoka. A környék 4 óvodájából 117 kisgyerek látogatott hozzánk. A délelőtt Gaál Andrea játékos tornájával kezdődött, amit kézművesfoglalkozások követtek több helyszínen. A legnagyobb sikere az akadálypályának volt. A változatos próbák leküzdése során sokféle mozgást, eszközt kipróbálhattak a kicsik. Köszönjük az óvó néniknek, hogy elhozták hozzánk a gyermekeket.
A sportiskolai osztályba való bekerülés feltétele, a játékos sportalkalmassági próbán való részvétel, melynek időpontjai: március 25. vagy április 4. 9 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!


Tanítók

..................................................................................

Kedves Szülők!
2019-ben lehetőségük van április 1-től gyermekük beiratkozását online előkészíteni, de ebben az évben még kötelező a szülő személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a beiratkozáskor, 2019. április 11-én vagy április 12-én 8.00 és 19.00 óra között.
Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

  1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
  2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
  3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
  4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

  1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
  2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
  3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
  4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
  5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!
A weblap használatához a felület bal alsó sarkában a tudásportál linken hasznos segítség található

..................................................................................

Tisztelt Szülők!

 

Intézményünkben tájékoztató napot tartunk az iskolai hit-és erkölcstan következő tanévi oktatásáról.
Ezúton szeretném meghívni Önöket, hogy tájékozódjanak a felkínált lehetőségekről.
Tájékoztató helye: Sugovica Sportiskolai Általános Iskola – Baja, Szent Antal u. 60. - aula
Ideje: 2019. március 7. /csütörtök/ 16 óra

..................................................................................

Nyílt napok a Sugovica Sportiskolai Általános Iskolában:

Vöröskereszt tér

Malom utca

Szent Antal utca

..................................................................................

..................................................................................

Sportiskola Jóváhagyási határozat

Sporiksola Sportfejlesztési program

...................................................................................

Cukorbeteg gyermek az iskolában....

MEGHÍVÓ

..................................................................................

MEGHÍVÓ A Bajai Család és Karrierpont

Szülőnek lenni rendezvényére

...................................................................................

2018. november 14-én, szerdán 18 órától pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
Meghívott vendég: Nádasné Svraka Zita
Szeretettel várjuk a 7. és 8. évfolyamos tanulók szüleit.
Helyszín: Baja, Szent Antal utca 60. Aula

...................................................................................

Határtalanul Kárpátalján...

 

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk bemutatásával az Önök előtt álló iskolaválasztásban szeretnénk segítségükre lenni, és megkönnyíteni azon döntésüket, mely meghatározhatja gyermekük jövőjét, boldogulását.

Célunk, hogy a kis elsősök jó kedvvel járjanak iskolába, szeressék tanítóikat és a tanulást. Intézményünkben magas felkészültségű, nagy szakmai és módszertani tudású nevelők segítik az óvodából az iskolába való átmenet lépéseit. Pedagógusaink szeretettel, nagy odafigyeléssel, türelemmel, a szülőkkel együttműködve nevelik, tanítják a gyermekeket. Tanulóink nyugodt, szorongástól mentes légkörben, esztétikus környezetben tanulhatnak.

Az alsó tagozaton a tanítás tantárgycsoportos munkamegosztásban folyik, ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus a délelőtt tanított tananyagot a délutáni napközis foglalkozáson begyakorolja, megerősítse.

Az olvasás tanítása szótagoló módszerrel történik, segítve a helyesírási nehézségek áthidalását. Az órákat sok játékos foglalkozás, drámajáték, mese-, zenehallgatás színesíti. Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel. A lassabban haladókat felzárkóztató óráinkon segítjük, szükség esetén fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus bevonásával.

A szakmai munka mellett rendszeresek a tanulást segítő szabadidős tevékenységek: játékok, sportfoglalkozások, edzések, kirándulások, szakkörök. Nagy hangsúlyt fektetünk ünnepeink, hagyományaink ápolására. Meghitt karácsonyok, izgalmas sportnapok, évenkénti nyári táborok, szüreti bálak, vidám farsangok színesítik tanítványaink életét.

Iskolánk pedagógiai programjában tanulóink számára az alábbi területeken emelt szintű képzést biztosítunk:

Nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a német és horvát nemzetiségi nyelvek tanulására, kultúrájuk, hagyományaik megismerésére nyílik lehetőség. Tanulóink tanórai munkájukon túl nemzetiségi kulturális bemutatókon, versenyeken, pályázatokon vesznek részt. A nyolc tanév során megszerezhető tudás alapja lehet a sikeres nyelvvizsgának.

 

Idegennyelv-oktatás

A nemzetiségi nyelvek oktatása mellett a kor elvárásainak megfelelően fontosnak tartjuk az

idegen nyelvek oktatását is.

Az angol nyelvet diákjaink első évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják.

 

Sportiskolai képzés

Az egészséges életmódra, a sport szeretetére való nevelést szolgálja az első osztálytól induló sporttagozat. Ezekben az osztályokban az 1-4. évfolyamokon a testnevelési órák száma heti 6 tanóra, ebből 1 úszás. A képzés iskolaotthonos rendszerben zajlik, ahol a tanulók órái és sportfoglalkozásai a délelőtti és délutáni időszakra arányosan vannak elosztva. Alsó tagozaton a gyermekek még nem választanak a sportágak közül, - a testnevelés órák keretén belül ismerkednek azokkal (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, cselgáncs, stb.) - majd az 5. évfolyamtól kezdve a testnevelés órákon túl sportági képzésben is részesülnek. A sportiskolai osztályokban is lehetőség van nyelvtanulásra.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák

időpontjai a 2018-2019 tanévben:

időpont:

csak fogadó óra, illetve csak szülői értekezlet: 17.00

fogadó óra és szülői értekezlet: 17.00 fogadó óra, 18.00 szülői

 

 

Csengetési rend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hit Counter
Free Hit Counter