INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM HELYI TANTERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2/2011

 

 

A Sugovica ÁMK nevelőtestülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0369 pályázatban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően módosította a helyi tantervet.

 

A Sugovica ÁMK pedagógusai Intézményi Pedagógiai és Művelődési Program Helyi Tantervének Módosítását a 2011. szeptember 14-én tartott nevelőtestületi értekezleten hozott határozattal a nevelőtestület elfogadta.

 

A Helyi Tanterv 4. pontja 4.5 alponttal bővül.

 

4.5 Az IKT-val támogatott oktatási környezet bevezetése

 

4.5.1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Intézményünkben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával az oktatási infrastruktúra fejlesztésére került sor, mely közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez az intézményünkben.
     A fejlesztés kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges

infrastruktúrát is jelentős mértékben biztosítja.
     Az IKT-val támogatott oktatás a frontális pedagógiai módszertan mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra, mely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességet és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá:

-        Hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.

-        Intézményünk számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
Tantermeink ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel 
(Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), 
Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával 

-        A sajátos nevelési igényű tanulók - különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása. 

-        IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói előremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése

 

 

4.5.2 Az IKT eszközökkel támogatott tanórák:

Minden évfolyamon a testnevelés kivételével minden tantárgy éves ütemezés szerint.

 

Az IKT eszközök bevonásával tartott tanórák számát az intézményben megtartott összes tanóra számához viszonyítva határoztuk meg.

 

 

Tanév

Bevont tanórák

százalékos aránya

2011-2012.

12%

2012-2013.

15%

2013-2014.

20%

2014-2015.

25%

2015-2016.

30%

 

A 2011-2012. tanévre vonatkozó részletes, tantárgyankénti ütemezést az 1. számú függelék tartalmazza.

 

4.5.3 IKT eszközök bevonásával lefolytatott záró dolgozatok

Az IKT eszközök bevonásával lefolytatott számonkérések arányát a tanulócsoportok összes szakaszzáró dolgozatainak számához viszonyítva határoztuk meg.

 

 

Tanév

Szakaszzáró dolgozatok

százalékos aránya

2011-2012.

12%

2012-2013.

15%

2013-2014.

20%

2014-2015.

25%

2015-2016.

30%

 

 

A 2011-2012. tanévre vonatkozó részletes, tantárgyankénti ütemezést az 1. számú függelék tartalmazza.

 

4.5.4 Az IKT-s órák jelölése

 

A tanmenetekben az adott órához IKT + óraszám bejegyzéssel jelöljük.

Naplókban kék tollal IKT +óraszám bejegyzéssel jelöljük.

 

 

 

Baja, 2011. szeptember 14.

 

                                                                                  Erős János

                                                                                    igazgató